Sách học Wireshark -1

Mình xin chia sẻ với các bạn 2 quyển sách tự học Wireshark - Packet analysis dưới đây. Ngôn ngữ: Tiếng Anh Định dạng: PDF Quyển 1: Network Analysis Using Wireshark 2 Cookbook: Practical recipes to analyze and secure your network using Wireshark 2, 2nd Edition Download sách: https://drive.google.com/file/d/1ZED2Tk8dHgoLKymD1mVynjVWa0N1V4K-/view?usp=sharing Quyển 2: Practical Packet Analysis, 3… Continue reading Sách học Wireshark -1

Advertisement