Linux Pentest Căn Bản – Bài 7: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bounty Hacker – TryHackMe

Xin chào, Chào mừng các bạn đến với bài cuối cùng của series Linux Pentest Căn Bản. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ thực hành tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bounty Hacker. Bài hôm nay sẽ khác với các bài trước ở chỗ, nếu như các bài trước, chúng ta đều… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 7: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bounty Hacker – TryHackMe

Advertisement

Linux Pentest Căn Bản – Bài 6: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Wgel – TryHackMe

Xin chào, Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thực hành tấn công, xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát của server Wgel trên TryHackMe. Wgel là một web server Linux căn bản dành cho các bạn mới làm quen với Linux Pentest. Vì đến giai đoạn này, mình tin là các bạn đã phải… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 6: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Wgel – TryHackMe

Linux Pentest Căn Bản – Bài 5: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bolt – TryHackMe

Xin chào, Trong bài thứ 5 của series Linux Pentest Căn Bản này chúng ta sẽ thực hành tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bolt trên TryHackMe. Đây là một bài khá cơ bản và nhẹ nhàng, nhưng đòi hỏi các bạn phải chịu khó Google tìm hiểu cách hoạt động của Bolt… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 5: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bolt – TryHackMe

Linux Pentest Căn Bản – Bài 4: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe – TryHackMe (Phần 2)

Xin chào, Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục các công đoạn tiếp theo nhằm mục đích tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe trên TryHackMe. Cụ thể, chúng ta sẽ tiến hành lấy reverse shell, upgrade shell và tìm giải pháp leo thang đặc quyền sau khi xâm nhập… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 4: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe – TryHackMe (Phần 2)

Linux Pentest Căn Bản – Bài 3: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe – TryHackMe (Phần 1)

Xin chào, Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội vận dụng lại toàn bộ kiến thức đã học ở series Mạng Căn Bản, Linux Căn Bản và Kali Linux để tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe trên TryHackMe. Do chúng ta đã quá quen với quy trình pentest… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 3: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe – TryHackMe (Phần 1)

Linux Pentest Căn Bản – Bài 2: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Pickle Rick – TryHackMe (Phần 2)

Xin chào, Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành bước xâm nhập và nâng cấp quyền quản trị để kiểm soát hoàn toàn server Pickle Rick. Ở cuối bài, mình có trình bày thêm một phần kỹ thuật nhỏ dùng để tăng tính ổn định đường truyền từ máy Kali Linux đến server… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 2: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Pickle Rick – TryHackMe (Phần 2)

Linux Pentest Căn Bản – Bài 1: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Pickle Rick – TryHackMe (Phần 1)

Xin chào, Như đã thỏa thuận từ trước với các bạn, mình sẽ tiến hành dừng series Linux Căn Bản 1 tuần để chúng ta tiến hành hack hiếc một tí :D. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là 1 web Linux server có tên là Pickle Rick trên TryHackMe. Pickle Rick tương đối… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 1: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Pickle Rick – TryHackMe (Phần 1)