Giới thiệu website Hướng dẫn tự học Network Security

Hướng dẫn tự học Network Security ( An ninh bảo mật hệ thống mạng và an toàn thông tin ) là kênh chuyên training hướng dẫn các bạn mới bắt đầu lĩnh vực InfoSec. Bản thân tác giả đã trải qua quá trình tự học đau khổ nên muốn chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm của mình cho người đi sau, giúp họ tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/Huong.Dan.Tu.Hoc.An.Ninh.Mang.Infosec.Network/

Chúc các bạn sức khỏe, thành công.
Mr. Khoa NT.
Senior Security Engineer ( PTIT Academy )
CEH/SCNP/Security+/CCNA/MCSE/MCDST/MCTS

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s