Sách học Linux từ căn bản đến nâng cao – 1

Cuốn 1: Linux for Dummies (All in One)

Cuốn sách này được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Rất thích hợp dành cho những bạn chưa biết gì về hệ điều hành Linux nhưng muốn có một tài liệu dễ học để tìm hiểu chuyên sâu. Download

Cuốn 2: Linux Command Line and Shell Scripting Bible

Một cuốn sách khá hay và chuyên sâu về Linux Command Line. Cuốn sách này dạy cho bạn từ những commands đơn giản cho tới cách tạo những file script phức tạp bằng Shell Scripts. Rất thích hợp dành cho những bạn đã biết về hệ điều hành Linux và muốn tìm hiểu sâu hơn về CLI. Download

Cuốn 3: Cybersecurity Ops with bash: Attack, Defend, and Analyze from the Command Line

Đây là một cuốn sách rất hay dành cho những bạn đã rành về Bash scripting và đang muốn áp dụng Bash vào các công việc trong lĩnh vực Cybersecurity. Sách sẽ hướng dẫn bạn cách viết những đoạn scripts dùng cho penetration testing, malware analysis (phân tích mã độc) hay để giám sát mạng. Download

Cuốn 4: Linux Basic for Hackers

Đối với những bạn muốn bỏ qua giai đoạn 2, bạn có thể nhảy vào học Kali Linux luôn với cuốn sách này và thực hành tại phòng CC: Pen Testing trên TryHackMe. Download

Cuốn 5: How Linux Works, 2nd Edition: What Every Superuser Should Know

Dành cho những bạn muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ điều hành Linux, đây sẽ là quyển sách vô cùng thích hợp cho bạn. Download

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s