Sách tự học Kali Linux và Metasploit từ căn bản đến nâng cao – 1

Cuốn 1: Linux Basic for Hackers Một cuốn sách nhẹ nhàng dành cho các bạn mới làm quen với hệ điều hành Kali Linux. Các bạn sẽ được học cách cài đặt Kali Linux, làm quen với giao diện dòng lệnh và vài công cụ căn bản của Kali Linux. Download Cuốn 2: Learn Kali… Continue reading Sách tự học Kali Linux và Metasploit từ căn bản đến nâng cao – 1

Advertisement

Sách học Linux từ căn bản đến nâng cao – 1

Cuốn 1: Linux for Dummies (All in One) Cuốn sách này được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Rất thích hợp dành cho những bạn chưa biết gì về hệ điều hành Linux nhưng muốn có một tài liệu dễ học để tìm hiểu chuyên sâu. Download Cuốn 2: Linux Command Line and Shell… Continue reading Sách học Linux từ căn bản đến nâng cao – 1