Mạng Căn Bản – Bài 8: Các hình thức tấn công mạng phổ biến

Tự học cybersecurity, tự học hacker mũ trắng

Chào mừng các bạn đã đến với bài 8 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các hình thức tấn công mạng phổ biến theo từng lớp của mô hình TCP/IP. Đây cũng là bài tạm kết thúc của series Mạng Căn Bản. Tại sao gọi là tạm kết… Continue reading Mạng Căn Bản – Bài 8: Các hình thức tấn công mạng phổ biến

Advertisement

Mạng Căn Bản – Bài 7: Hệ thống DNS & những giao thức thường gặp ở lớp Application

Chào mừng các bạn đã đến với bài 7 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về network ports và những giao thức thường gặp ở lớp Application nhé. Trước khi vào bài chúng ta cũng cần làm rõ những nội dung mà series này không bao gồm: Series này sẽ… Continue reading Mạng Căn Bản – Bài 7: Hệ thống DNS & những giao thức thường gặp ở lớp Application

Mạng căn bản – Bài 6: Khái niệm network ports và những giao thức thường gặp ở lớp 3 và 4

Xin chào, Chào mừng các bạn đã đến với bài 6 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về network ports và những giao thức thường gặp ở lớp 3 và lớp 4 nhé. Trước khi vào bài chúng ta cũng cần làm rõ những nội dung mà series này không… Continue reading Mạng căn bản – Bài 6: Khái niệm network ports và những giao thức thường gặp ở lớp 3 và 4

Mạng căn bản – Bài 5: Địa chỉ IP (Phần 2)

Xin chào, Chào mừng các bạn đã đến với bài 5 phần 2 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những chủ đề liên quan còn lại của IPv4 và sơ lược về IPv6 nhé. Trước khi vào bài chúng ta cũng cần làm rõ những nội dung mà series… Continue reading Mạng căn bản – Bài 5: Địa chỉ IP (Phần 2)

Mạng Căn Bản – Bài 3: Mô hình OSI và các chế độ truyền dữ liệu trong mạng

Hôm nay chúng ta sẽ học về hai mô hình mạng tiêu biểu nhất đó là mô hình OSI và các chế độ truyền dữ liệu trong mạng.

Mạng Căn Bản – Bài 2: LAN, MAN, WAN, và địa chỉ MAC

Trong networking, khi định nghĩa độ lớn của một mạng, người ta sẽ căn cứ vào độ phủ của mạng đó trên một khu vực thực tế ví dụ như nhà riêng,