Căn bản – Part 10: Khắc phục thảm họa sự cố – Disaster recovery plan

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/-Dc302moLWw Thông số kỹ thuật Video S10: Căn bản về Business - Disaster recovery plan - Khắc phục thảm họa sự cố Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 21 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp… Continue reading Căn bản – Part 10: Khắc phục thảm họa sự cố – Disaster recovery plan

Advertisement

Căn bản – Part 9: Quản lý và Vận hành An Toàn Thông Tin trong doanh nghiệp, tổ chức.

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/7UOZnppJFT8 Thông số kỹ thuật Video S9: Căn bản về Quản lý và Vận hành An Toàn Thông Tin trong doanh nghiệp, tổ chức. Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 24 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security,… Continue reading Căn bản – Part 9: Quản lý và Vận hành An Toàn Thông Tin trong doanh nghiệp, tổ chức.

Căn bản – Part 8: Các vấn đề về luật pháp trong an toàn và bảo mật thông tin

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/2KwAvx_mCa4 Thông số kỹ thuật Video S8: Legal, Regulations, Investigations Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày:30 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản lý và những người non-technical cần có cái… Continue reading Căn bản – Part 8: Các vấn đề về luật pháp trong an toàn và bảo mật thông tin

Căn bản – Part 7: Căn bản về Mật Mã Học – Cryptography

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/MhPljth8pz0 Thông số kỹ thuật Video S7: Căn bản về Mật Mã Học - Cryptography Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 35 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản lý và… Continue reading Căn bản – Part 7: Căn bản về Mật Mã Học – Cryptography

Căn bản – Part 6: Tổng quan về phát triển và bảo mật ứng dụng – Applications System Development Security

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/byFhD5S-nqM Thông số kỹ thuật Video S6: Applications System Development Security Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 50 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản lý và những người non-technical cần… Continue reading Căn bản – Part 6: Tổng quan về phát triển và bảo mật ứng dụng – Applications System Development Security

Căn bản – Part 5: Tổng quan về Physical Security

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/SQkCIPDO8lY Thông số kỹ thuật Video S5: Tổng quan về Physical Security Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 20 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản lý và những người non-technical… Continue reading Căn bản – Part 5: Tổng quan về Physical Security

Căn bản – Part 4: Căn bản về Telecom Network – Internet Security session

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/CBpbJFYyo4A Thông số kỹ thuật Video S4: Telecom Network - Security session Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 39 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản lý và những người non-technical… Continue reading Căn bản – Part 4: Căn bản về Telecom Network – Internet Security session

Căn bản – Part 3: Mô Hình Kiến Trúc Bảo Mật – Security Architecture Models

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/7vKf-OwDcrs Thông số kỹ thuật Video S3: Security Architecture Models - Mô Hình Kiến Trúc Bảo Mật Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 60 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản… Continue reading Căn bản – Part 3: Mô Hình Kiến Trúc Bảo Mật – Security Architecture Models

Căn bản – Part 2: Các Vấn Đề Quản Lý Về An Toàn Thông Tin – Security Management Practices

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/5U2GrJfBnCc Thông số kỹ thuật Video S2: Security Management Practices - Các Vấn Đề Quản Lý Về An Toàn Thông Tin . Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 50 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp… Continue reading Căn bản – Part 2: Các Vấn Đề Quản Lý Về An Toàn Thông Tin – Security Management Practices

Căn bản – Part 1: Phân tích Domain – Kiểm soát truy cập – Access Control

Tự học cybersecurity

https://youtu.be/bJ6nBJrsQ2Y Thông số kỹ thuật Video S1: Kiểm soát truy cập - Access Control Thuộc Series: Chia sẻ kinh nghiệm tự học CISSP ( gồm 10 videos ) Thời gian trình bày: 65 phút. Đối tượng tham dự: những ai quan tâm về network security, từ cấp độ kỹ thuật đến quản lý và những… Continue reading Căn bản – Part 1: Phân tích Domain – Kiểm soát truy cập – Access Control