Sách tự học Kali Linux và Metasploit từ căn bản đến nâng cao – 1

Cuốn 1: Linux Basic for Hackers Một cuốn sách nhẹ nhàng dành cho các bạn mới làm quen với hệ điều hành Kali Linux. Các bạn sẽ được học cách cài đặt Kali Linux, làm quen với giao diện dòng lệnh và vài công cụ căn bản của Kali Linux. Download Cuốn 2: Learn Kali… Continue reading Sách tự học Kali Linux và Metasploit từ căn bản đến nâng cao – 1

Advertisement