Bạn hỏi: Khác biệt giữa sách Sec+ VN & nước ngoài? Có nên đọc sách “cao siêu”? Lập trình cho pentesters và nguồn học?

Chào mừng bạn đã đến với bài viết tiếp theo trong chuyên mục Hỏi Đáp Tự Học Cybersecurity hôm nay. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ giải đáp 2 thắc mắc sau đây. Câu hỏi 1: Sách Sec+ VN và nước ngoài có gì khác nhau? Có nên đọc sách "cao siêu"? Có nên… Continue reading Bạn hỏi: Khác biệt giữa sách Sec+ VN & nước ngoài? Có nên đọc sách “cao siêu”? Lập trình cho pentesters và nguồn học?

Advertisement

Linux Căn Bản – Bài 2: OpenVPN và SSH

Xin chào, Hôm nay chúng ta sẽ thực hành thiết lập kết nối OpenVPN đến TryHackMe, sau đó sẽ SSH đến server của Learn Linux để lấy giao diện CLI của server Learn Linux (Bạn nào chưa vào phòng thì xem lại bài Linux Căn Bản bài 0 nhé) . 1/ Kết nối VPN đến… Continue reading Linux Căn Bản – Bài 2: OpenVPN và SSH

Mạng Căn Bản – Bài 7: Hệ thống DNS & những giao thức thường gặp ở lớp Application

Chào mừng các bạn đã đến với bài 7 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về network ports và những giao thức thường gặp ở lớp Application nhé. Trước khi vào bài chúng ta cũng cần làm rõ những nội dung mà series này không bao gồm: Series này sẽ… Continue reading Mạng Căn Bản – Bài 7: Hệ thống DNS & những giao thức thường gặp ở lớp Application

Mạng căn bản – Bài 6: Khái niệm network ports và những giao thức thường gặp ở lớp 3 và 4

Xin chào, Chào mừng các bạn đã đến với bài 6 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về network ports và những giao thức thường gặp ở lớp 3 và lớp 4 nhé. Trước khi vào bài chúng ta cũng cần làm rõ những nội dung mà series này không… Continue reading Mạng căn bản – Bài 6: Khái niệm network ports và những giao thức thường gặp ở lớp 3 và 4

Mạng căn bản – Bài 5: Địa chỉ IP (Phần 2)

Xin chào, Chào mừng các bạn đã đến với bài 5 phần 2 của series Mạng Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những chủ đề liên quan còn lại của IPv4 và sơ lược về IPv6 nhé. Trước khi vào bài chúng ta cũng cần làm rõ những nội dung mà series… Continue reading Mạng căn bản – Bài 5: Địa chỉ IP (Phần 2)

Mạng Căn Bản – Bài 3: Mô hình OSI và các chế độ truyền dữ liệu trong mạng

Hôm nay chúng ta sẽ học về hai mô hình mạng tiêu biểu nhất đó là mô hình OSI và các chế độ truyền dữ liệu trong mạng.

Mạng Căn Bản – Bài 2: LAN, MAN, WAN, và địa chỉ MAC

Trong networking, khi định nghĩa độ lớn của một mạng, người ta sẽ căn cứ vào độ phủ của mạng đó trên một khu vực thực tế ví dụ như nhà riêng,