Linux Pentest Căn Bản – Bài 5: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bolt – TryHackMe

Xin chào, Trong bài thứ 5 của series Linux Pentest Căn Bản này chúng ta sẽ thực hành tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bolt trên TryHackMe. Đây là một bài khá cơ bản và nhẹ nhàng, nhưng đòi hỏi các bạn phải chịu khó Google tìm hiểu cách hoạt động của Bolt… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 5: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bolt – TryHackMe

Advertisement

Series Kali Linux Căn Bản – Bài 13: Chinh phục thử thách cuối cùng của phòng CC: Pen Testing

Xin chào, Trong bài cuối cùng của series Kali Linux Căn Bản này, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục thử thách cuối cùng của phòng CC:Pen Testing. Vì đây là một thử thách rất dễ, các công cụ chúng ta cũng đã đều học qua ở các bài trước, nên mình sẽ không hướng… Continue reading Series Kali Linux Căn Bản – Bài 13: Chinh phục thử thách cuối cùng của phòng CC: Pen Testing

Linux Pentest Căn Bản – Bài 4: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe – TryHackMe (Phần 2)

Xin chào, Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục các công đoạn tiếp theo nhằm mục đích tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe trên TryHackMe. Cụ thể, chúng ta sẽ tiến hành lấy reverse shell, upgrade shell và tìm giải pháp leo thang đặc quyền sau khi xâm nhập… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 4: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server RootMe – TryHackMe (Phần 2)

Kali Linux Căn Bản – Bài 6: Thực hành tấn công webserver với Metasploit (Phần 2)

Xin chào, Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề thực hành tấn công webserver với Metasploit. Đây cũng là bài cuối cùng của chuyên đề Metasploit của phòng CC: Pen Testing. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học cách upgrade shell lên Meterpreter cũng như cách sử dụng các module của Metasploit… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 6: Thực hành tấn công webserver với Metasploit (Phần 2)

Kali Linux Căn Bản – Bài 5: Thực hành tấn công webserver với Metasploit (Phần 1)

Xin chào, Như bài hôm trước mình đã đề cập, hôm nay thay vì học chay tiếp phần các chức năng đặc biệt của Meterpreter ở task 9, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua task 9 và thực hành tấn công webserver ở task 10 trước. Sau khi đã chiếm quyền điều khiển webserver… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 5: Thực hành tấn công webserver với Metasploit (Phần 1)