Linux Pentest Căn Bản – Bài 7: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bounty Hacker – TryHackMe

Xin chào, Chào mừng các bạn đến với bài cuối cùng của series Linux Pentest Căn Bản. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ thực hành tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bounty Hacker. Bài hôm nay sẽ khác với các bài trước ở chỗ, nếu như các bài trước, chúng ta đều… Continue reading Linux Pentest Căn Bản – Bài 7: Tấn công, xâm nhập và kiểm soát server Bounty Hacker – TryHackMe

Advertisement

Kali Linux Căn Bản – Bài 5: Thực hành tấn công webserver với Metasploit (Phần 1)

Xin chào, Như bài hôm trước mình đã đề cập, hôm nay thay vì học chay tiếp phần các chức năng đặc biệt của Meterpreter ở task 9, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua task 9 và thực hành tấn công webserver ở task 10 trước. Sau khi đã chiếm quyền điều khiển webserver… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 5: Thực hành tấn công webserver với Metasploit (Phần 1)

Kali Linux Căn Bản – Bài 0: Giới thiệu series Kali Linux Căn Bản, những điều cần lưu ý và tài liệu dành cho những bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu

Xin chào, Chào mừng các bạn đã đến với bài mở đầu của series Kali Linux Căn Bản. 1/ Giới thiệu series Kali Linux Căn Bản Vậy là chúng ta đã đi đến giai đoạn 3 của lộ trình 4 giai đoạn Tự Học Linux Pentest Căn Bản. Dành cho bạn nào chưa biết thì… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 0: Giới thiệu series Kali Linux Căn Bản, những điều cần lưu ý và tài liệu dành cho những bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu

Linux Căn Bản – Bài 10: Lấy mật khẩu shiba4, lệnh sudo, adduser, addgroup, usermod, userdel, và groupdel

Xin chào, Trong bài hôm nay chúng ta sẽ thực hành lấy mật khẩu của shiba4, đồng thời chúng ta sẽ học về câu lệnh sudo cũng như các câu lệnh dùng để thêm, bớt account người dùng và group nhé. 1/ Lấy mật khẩu shiba4 (Task 33) Yêu cầu của của task 33 như… Continue reading Linux Căn Bản – Bài 10: Lấy mật khẩu shiba4, lệnh sudo, adduser, addgroup, usermod, userdel, và groupdel