Kali Linux Căn Bản – Bài 7: Mã hóa căn bản, các phương thức hash cracking phổ biến và cách phòng chống

Xin chào, Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ học căn bản về Cryptography (Mã Hóa). Cụ thể mình sẽ giới thiệu cho các bạn căn bản về encoding, hashing, các hình thức tấn công và cách phòng chống. Đây là một nhánh chính thức và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 7: Mã hóa căn bản, các phương thức hash cracking phổ biến và cách phòng chống

Advertisement

Kali Linux Căn Bản – Bài 4: Khái niệm payloads (shellcode) và phân tích module tấn công MS08-067 của Metasploit

Xin chào, Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học qua về khái niệm payloads (shellcode) đồng thời chúng ta sẽ thử phân tích modules tấn công lỗi MS08-067 trên Windows của Metasploit nhé. Bài hôm nay chúng ta sử dụng lại khá nhiều kiến thức ở series Mạng Căn Bản và Linux Căn Bản,… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 4: Khái niệm payloads (shellcode) và phân tích module tấn công MS08-067 của Metasploit

Kali Linux Căn Bản – Bài 1: Nmap và Netcat

Xin chào, Chào mừng các bạn đã đến với bài 1 của series Kali Linux Căn Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng Nmap và Netcat. Đây là hai công cụ rất quan trọng vì được ứng dụng rất nhiều trong quá trình penetration testing. Trong bài sẽ có sử dụng kiến… Continue reading Kali Linux Căn Bản – Bài 1: Nmap và Netcat