Video: Hướng dẫn khai thác sâu thông tin hệ thống phục vụ cho tấn công leo thang

Video demo Hướng dẫn khai thác sâu thông tin hệ thống phục vụ cho tấn công leo thang ( Mục đích tham khảo, học tập và áp dụng cho công việc hợp pháp ).

Những bạn nào là thấy hợp gu với style trình bày của mình thì có thể likes, share, comment để sắp tới khi mình chính thức ra mắt chuyên đề Kiểm Định Bảo Mật hệ thống thông qua tấn công hợp pháp ( Network Penetration Testing via Legal Hacking ) thì các bạn sẽ được mình ưu tiên thông báo và hướng dẫn cách đăng ký.

Trân trọng;

Mr. KHOA NT – Founder of Hướng dẫn tự học Network Security IT Engineer My IT Certs: SCNP, CEH, Security+, MCSE Security, MCDST, MCTS, CCNA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s